Røkke ut på den grønne gren: Aker eier snart fornybart for 12 milliarder kroner

Kjell Inge Røkkes Aker har utnyttet det brennhete kapitalmarkedet for grønne selskaper i år til det fulle. Verdiene av Akers fornybar-investeringer har snart økt med nær 10 milliarder kroner bare siden nyttår.

Kjell Inge Røkke så en mulighet og grep den grønne grenen i kapitalmarkedet i år. Nå har han snart fire ulike fornybar-selskaper i sin portefølje.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Kjell Inge Røkke og hans børsnoterte investeringsselskap Aker har snudd kappen lynraskt i år, etter at fornybar-vinden begynte å blåse med storms styrke innover kapitalmarkedene.

Ved inngangen til 2020 sto Aker BioMarine mutters alene som fornybar-investering i oversikten over Aker-konsernets mest verdifulle eiendeler. Da var Aker BioMarine verdsatt til 2,4 milliarder kroner.

En nær Pareto-optimal veksthistorie

Spol så frem noen måneder tid: Når Akers pågående oppkjøp av vindselskapet NBT etter hvert blir gjennomført, så vil Aker snart kunne vise frem egenkapitalverdier i fire ulike fornybar-selskaper. Disse verdiene verdsettes nå for til sammen 12 milliarder kroner.

Det er derfor en solid veksthistorie Kjell Inge Røkke og hans konsernsjef Øyvind Eriksen kan fortelle om når de to onsdag morgen opptrer sammen på scenen under meglerhuset Paretos årlige energikonferanse.

De aller fleste deltagerne må i år delta digitalt, men Røkke og Eriksen går «live» kl. 09.00 onsdag i et auditorium i Paretos lokaler i Vika i Oslo.

Les også

Kjell Inge Røkke klar for energikonferanse

Krill til forrett

Årets veksthistorie begynte med en solid regnskapsmessig oppskrivning av Akers verdier i Aker BioMarine i første kvartal. Deretter tok krillselskapet snarveien til børs i begynnelsen av juli. Da ble Aker BioMarine notert på den såkalte Merkur Market-listen til Oslo Børs.

På dette tidspunktet hadde ropene fra kapitalmarkedet etter fornybar-investeringer alt begynt å bli ganske høylytte. Og etter en aksjekapitalutvidelse på 2,1 milliarder kroner, som reduserte Akers eierandel fra 98 prosent til nå knappe 78 prosent av aksjene, så sitter Aker nå på egenkapitalverdier for 6,5 milliarder kroner i Aker BioMarine.

Administrerende direktør Astrid Skarheim Onsum i Aker Offshore Wind blåste inn på Merkur Market på Oslo Børs med en prising på 900 millioner kroner i slutten av august. Mindre enn en måned senere er prislappen 2,1 milliarder kroner.
Les også

Akers fornybaraksjonærer kan juble: Over to milliarder i børsgevinst

Hunger etter vind og karbondioksid

Etter den solide synliggjøringen av verdier gjennom børsnoteringen av Aker BioMarine, så tok Aker det neste grepet i Aker Solutions. To fornybar-virksomheter som begge har vært en del av Aker Solutions, ble skilt ut i juli.

Deretter ble også disse to sendt i ekspressfart til børs gjennom notering på Merkur Market. Det skjedde i et sensommerhett kapitalmarked for absolutt alt som smaker eller lukter det aller minste av fornybart.

Etter å ha investert til sammen 650 millioner kroner i to aksjekapitalutvidelser de to nye selskapene Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind, så sitter Aker nå på børsverdier for til sammen 2,5 milliarder kroner i dem.

Les også

Voldsom prisforskjell mellom Aker-babyene etter en uke på børs

Kristian Røkke var på starten av året tungt involvert i Akers oljeleting i Ghana, men har nå fått pekt ut en annen retning: Han er Akers nye fornybar-sjef.

Nytt oppkjøp og navneskifte

I tillegg til vind og til havs, så satser Aker også tungt på landbaserte vindmøller. Aker har lagt inn et bud på vindselskapet NBT som verdsetter dette selskapet til litt over 3 milliarder kroner. Kjøpet er i skrivende stund ikke i boks, men Kristian Røkke tok nå i august plass i NBT-styret.

Aker har alt opprettet et nytt selskap ved navn Aker Onshore Wind AS med samme Røkke jr. som styreleder. NBT-aksjene blir, etter hva Aftenposten forstår, lagt inn i dette nyopprettede selskapet når eller hvis oppkjøpet går i boks.

En forutsetning for finansieringen av dette oppkjøpet skal være en børsnotering av Aker Onshore Wind innen tre år. Så gjenstår det å se om Røkke & Co. innen det klarer å øke prisingen på det landbaserte vindselskapet utover prisen de betaler i år.

Mye henger på en vellykket fremtidig børsnotering av denne storinvesteringen for at Akers samlede fortelling om vekst innen fornybart skal forbli en suksesshistorie.

Tung i olje fortsatt

Alle disse fornybar-grepene til tross: Det er ingen andre private investorer i Norge som har bena så godt plantet oppe i et oljefat som Kjell Inge Røkke. Røkke eier litt over to tredjedeler av Aker.

Akers klart viktigste investering er fortsatt eierandelen på 40 prosent i oljeselskapet Aker BP. Dette gjelder selv om verdien av denne eierandelen har falt fra over 41 milliarder kroner ved årsskiftet til rundt 23 milliarder kroner nå.

I tillegg til 40 prosent av Aker BP, så eier Aker også et mindre oljeselskap i Ghana kalt Aker Energy. Og på toppen av det så eier Røkke ved siden enda et oljeselskap i Ghana. Det heter TRG Energy.

Aker BP pumper opp olje fra Valhall-feltet i Nordsjøen. Og deretter pumper Aker BP store utbytter opp til hovedaksjonær Aker ASA og de andre aksjonærene.

Høste og vekst-strategi

De to sistnevnte selskapene har gått fra å være raskt stigende stjerner i Røkkes investeringsunivers til akkurat nå mer å fremstå som små finansielt svarte hull. Da er forskjellen til Aker BP stor.

For selv om Aker BPs børsverdi er nesten halvert, og oljeprisen ligger rundt 40 dollar fatet, så leverer dette oljeselskapet fortsatt godt med utbytter opp til Aker.

Røkke høster slik sett fra sort olje, og sår nå med pengene fra oljen ned i hans nye vekstselskaper innen fornybart.

Publisert: