Norske meglere fikk seks dager på å komme seg ut av Danmark

Norske forsikringsmeglere tvinges ut av det danske markedet, etter at Norge fortsatt ikke har innført et direktiv som kom inn i EØS-avtalen i 2018.

SOMMEL FÅR KONSEKVENSER: Norske forsikringsmeglere får svi for at Finansdepartementet, under ledelse av finansminister Jan Tore Sanner, ikke har klart å gjennomføre et EU-direktiv på tre år.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

– Dette kom som lyn fra klar himmel, sier Jan Tinus Larsen til E24.

Han leder jus- og risikoutvalget i bransjeorganisasjonen Norske Forsikringsmegleres forening (Forsikringsmeglerne).

Torsdag 17. juni fikk de 22 medlemsbedriftene et brev fra Finanstilsynet med varsel om at de må stanse all grensekryssende virksomhet i Danmark innen 23. juni.

Årsaken er at Norge fortsatt ikke har gjennomført EU-direktivet IDD (Insurance Distribution Directive) i norsk rett, til tross for at dette ble tatt inn i EØS-avtalen allerede i oktober 2018.

Dermed vil ikke det danske Finanstilsynet lenger godta at norske aktører formidler forsikring på dansk jord.

«Forsikringsmeglerne stiller seg uforstående til at norske myndigheter har stilt næringen i en slik situasjon», skriver generalsekretær Jon A. Steen i Forsikringsmeglerne i et brev til politisk ledelse i Finansdepartementet og Justisdepartementet signert 21. juni, som E24 har fått tilgang til.

«UFORSTÅENDE»: Generalsekretær Jon A. Steen i Forsikringsmeglerne ber om umiddelbar respons fra norske myndigheter.

Frykter smitteeffekt

I brevet ber Steen om umiddelbar respons og «iverksettelse av en utsettelse og/eller dispensasjon, slik at dette ikke rammer norske virksomheter med formidlingsvirksomhet i Danmark».

Fire dager senere venter foreningen fortsatt på respons fra norske myndigheter.

– Rammebetingelser vil alltid være i bevegelse, og vi er del av et internasjonalt regelverk. Men å få en så kort frist til å avvikle drift i et land er selvfølgelig svært overraskende. Det er ikke mulig å si opp og gå fra avtaler med kunder på seks dagers varsel, sier Larsen.

– Vi har jo etterspurt informasjon fra Finansdepartementet om innføringen av IDD i flere år nå, men har ikke fått svar, legger han til.

Forsikringsmeglere tilbyr sine kunder, som regel bedrifter, uavhengig rådgivning og megling av forsikringsavtaler. Hvert år megler norske aktører et premievolum på rundt 30 milliarder kroner, ifølge bransjeforeningen.

De største operatørene i Norge eies av internasjonale konsern som Aon, Marsh, Willis og Howden. Mye av virksomheten er grensekryssende, særlig siden en stor del av forsikringsvolumet er knyttet til skip.

Etter det E24 erfarer, representerer det danske markedet opp mot 25 prosent av omsetningen for enkelte aktører.

– Vi har ingen kommentar til dette på nåværende tidspunkt, sier Scott Ørmen, sjef for den norske virksomheten til Marsh, til E24.

Hos Bergvall Marine i Oslo får ikke den danske utestengelsen noen umiddelbare konsekvenser, siden selskapet ikke har virksomhet i landet.

FRYKTER SMITTEEFFEKT: Bervall Marine-sjef Anders Mjaaland.

– Men vi er redde for en smitteeffekt. Vi driver en internasjonal virksomhet med kunder over hele verden, så hvis resten av EU-landene følger Danmarks praksis, vil det være svært uheldig for oss, sier Bergvall Marine-sjef Anders Mjaaland til E24.

– Ikke annet valg enn å be om stans

Finanstilsynet ble først gjort oppmerksom på problemstillingen fra det danske Finanstilsynet i månedsskiftet april-mai.

Det opplyser seksjonssjef Hege Bunkholt Elstrand i Finanstilsynet i en e-post til E24.

«Finanstilsynet har i løpet av mai avholdt to møter med det danske Finanstilsynet. Finanstilsynet mottok det danske tilsynets skriftlige vurdering 31. mai», skriver Elstrand.

SENDTE HØRINGSFORSLAG I 2017: Finanstilsynet, her ved seksjonssjef Hege Bunkholt Elstrand.

– Hvorfor ble ikke aktørene varslet tidligere?

«Finanstilsynet varslet de aktuelle forsikringsformidlingsforetakene når saken var ferdigbehandlet fra Finanstilsynets side», skriver Elstrand.

– Anser Finanstilsynet det som realistisk at disse aktørene kan avvikle eksisterende kundeforhold i løpet av seks dager?

«Fristen er ikke en frist for å avvikle kundeforhold, men frist for å bekrefte til Finanstilsynet at eventuell forsikringsformidlingsvirksomhet i Danmark er stanset. I lys av at danske myndigheter har gitt uttrykk for at norske foretak ikke har tillatelse til å drive virksomhet i Danmark, har ikke Finanstilsynet annet valg enn å be om stans», skriver Elstrand.

På spørsmål fra E24 om hvem som har ansvaret for at IDD fortsatt ikke er gjennomført i norsk rett, viser hun til at Finanstilsynet utarbeidet et høringsforslag til gjennomføringen av direktivet som ble oversendt Finansdepartementet i juni 2017.

«Saken ble sendt på høring i mars 2018 av Finansdepartementet med høringsfrist 6. juni 2018, og fra Justis- og beredskapsdepartementet med høringsfrist 7. juni 2018. Saken ligger til behandling i nevnte departementer», skriver Elstrand.

Har sendt brev til Erhvervsministeriet

Statssekretær Geir Olsen (V) i Finansdepartementet opplyser i en e-post til E24 at man har arbeidet med å få oversikt over problemstillingen, og har hatt kontakt med både tilsynet, næringsorganisasjoner og berørte foretak om saken.

UENIGE: Finansdepartementet, her ved statssekretær Geir Olsen (V).

«Vårt syn er at norske forsikringsformidlere fremdeles skal ha adgang til å drive virksomhet i Danmark, og jeg har i dag sendt et brev om saken til Erhvervsministeriet med sikte på å finne en løsning», skriver Olsen.

Han viser til at gjennomføringen av IDD i norsk rett er delt mellom Finansdepartementets og Justis- og beredskapsdepartementets ansvarsområde.

«Departementene arbeider for fullt med lovforslag som kan fremmes for Stortinget», avslutter Olsen.

Publisert: