Jusekspert: Norwegian brøt avtalevilkår med millionbonusene

Mens Norwegian mener å ha loven på sin side, kaller en jusprofessor millionbonusene til toppledelsen for «klart illojal atferd».

Jusprofessor Mads Andenæs ved Universitetet i Oslo.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Mads Andenæs er professor i jus ved institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo.

Han er ikke overbevist av Norwegians redegjørelse til næringsminister Iselin Nybø etter debatten om millionbonusene til ledelsen.

Norwegian hevder i sitt svar til Næringsdepartementet at det ikke har brutt statlige lånebetingelser.

Det sentrale spørsmålet har vært om Norwegian brøt bonusforbudet som lå inne som et vilkår i den statlige lånegarantien på tre milliarder kroner som Norwegian fikk i fjor vår.

– Under ingen omstendighet kan man se bort fra så klare avtalevilkår eller balansere på ordlydens ytterkant. Når man mottar et så stort subsidium fra staten, som altså er skattepenger, så følger det en lojalitetsplikt.

– Så selv om alle de tekniske argumentene fra Norwegians advokater skulle holde, så sitter man igjen med en klart illojal atferd, sier Andenæs til E24.

Norwegian viser til svaret sendt til departementet når E24 spør om selskapet har kommentarer til saken.

Norwegians toppledelse mottok hittil ukjent millionbonus i maiDette svarer Norwegian om millionbonusene

Hard kritikk

Daværende toppsjef Jacob Schram og nåværende toppsjef Geir Karlsen fikk 11 millioner kroner hver i bonuser.

I svaret fra Norwegian går det frem at bonusene ble fastsatt i et styremøte 12. mai og signert tre dager senere.

Andenæs sier at «den tekniske argumentasjonen som er bygget opp, langt fra holder».

– Norwegian har brutt avtalevilkårene, for det første med å inngå opsjonsavtaler, i en periode dette er forbudt, sier Andenæs.

Garantiordningen ble den 26. mai avløst av en ny krisehjelp fra staten, denne gangen uten bonusvilkår.

I brevet skriver Norwegian at de som fikk bonus kunne velge å få bonusen i aksjer, som en del av emisjonen i selskapet.

Aksjene ble «blant annet for å muliggjøre skattetrekk, overført 25. mai 2021 med levering av aksjene etter 26. mai», kommer det frem i brevet.

– Her har de til og med foretatt en utbetaling dagen før lånet opphører. Store aktører ser ut til å sette til side avtalene som ikke passer dem, når de ikke passer dem. Det gir sterke argumenter mot at staten inngår slike avtaler overhodet, sier Andenæs.

Nybø har uttalt at Næringsdepartementet mener garantiordningen og bonusvilkåret opphørte den 26. mai, altså dagen etter at aksjedelen av bonusene ble overført.

Norwegian mener på sin side at ordningen, og dermed bonusforbudet, falt bort på et tidligere tidspunkt, nærmere bestemt 8. desember, da det ble åpnet rekonstruksjonsforhandling.

Norwegian-sjef Geir Karlsen og tidligere sjef Jacob Schram fikk utbetalt 11 millioner kroner hver i ukjente bonuser. Det har skapt sterke reaksjoner. Her etter et tidligere møte med næringsminister Iselin Nybø.

Skuffet Nybø

Nybø sier hun er skuffet og at Norwegian «har en stor jobb» foran seg med å bygge opp omdømme sitt igjen.

– Det er usolidarisk overfor både ansatte, kunder, aksjeeiere og kreditorer som har stilt opp for Norwegian. Det viser dårlig dømmekraft, sier Nybø om saken og svaret hun har fått og fortsetter:

– Styret og administrerende direktør Geir Karlsen har en stor jobb foran seg med å forklare dette og bygge opp igjen omdømmet til Norwegian.

Folketrygdfondet har avtalt et møte med Norwegian etter millionbonusene. Det statlige fondet mener styret burde ha informert aksjonærene tidligere og mener omfanget av kompensasjonen som styret har gitt Jacob Schram er «urimelig».

Iselin Nybø etter Norwegians bonus-svar: – Dårlig dømmekraftFolketrygdfondet har avtalt møte med Norwegian etter millionbonuseneHans nye flyselskap er klar for takeoff. Selv liker ikke milliardæren å flyTapte svindyr shipping-strid
Publisert: