Melk har tradisjonelt ikke inngått i kinesernes diett, men de siste tre tiårene har forbruket av melkeprodukter i Kina vært økende.

Bare siden 2006 har summen som kinesere bruker på melkeprodukter, økt med 40 prosent, viser en undersøkelse. I en annen undersøkelse anslås det at forbruket vil nær doble seg fra 2010 til 2016. Følgen er at Kinas årlige produksjon på 35 millioner tonn melk i året ikke lenger er nok til å mette markedet, og import blir stadig viktigere. (©NTB)