Flesland vokser raskest i Norge

Det er behov for tre milliarder kroner for bygge ut flyplassen på Flesland frem mot 2040. Ny rullebane og flyterminal og mer plass til å parkere flyene er de viktigste stikkordene.

Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over 15 år gammel

De første 461 millioner kronene er allerede bevilget. I løpet av få uker går startskuddet for neste runde av utbyggingen av flyplassen i Bergen. Da starter tilkjøringen av 400.000 kubikkmeter steinmasse fra ringvei Vest. Steinen skal brukes til å fylle ut områdene rundt Lønningsvannet for å få større plass til parkering av fly. Til sommeren er også ny bakkeradar på plass, og innen 2010 får man også en ny utenlandsterminal på 2000 kvadratmeter i direkte tilknytning til dagens terminal, senterlys på rullebanen, nytt område for avising av fly og en ny taksebane, forteller lufthavnsjef Dag Jarle Aksnes til Bergens Tidende.

Men de største byggeprosjektene ligger lenger frem i tid. Slår prognosene til, vil det være 11,5 millioner reisende på Flesland i 2050. For å kunne møte en slik trafikkvekst, må Flesland ha en helt ny rullebane i ca. 2020. Den vil alene koste 1,5 milliarder kroner, og kreve store endringer i hele infrastrukturen på Flesland med nye parkeringsområder for flyene, taksebaner, forlengning av innlandsterminalen og nytt p-hus, for å nevne noe.

Men det aller største prosjektet kan bli bygging av en helt ny passasjerterminal fra omtrent 2030. Da kan dagens terminal fra 1988 ble jevnet med jorden. Slik det er skissert i Masterplanen for Flesland tenker man selg en avlang terminal med plass til langt flere fly enn i dag. Et slikt byggeprosjekt vil gi behov for helt nye systemer for ankomst til flyplassen.

Lufthavnsjef Aksnes tror ikke debatten om høyhastighetstog mellom Vest— og Østlandet vil påvirke utvidelsene på Flesland.

— Nei, slik dette landet er skrudd sammen, vil flyet opprettholde sin rolle som transportmiddel. Flesland er nå den flyplassen som vokser raskest i Norge. De utbyggingene vi snakker om, er nødvendige både for å håndtere den trafikkveksten vi allerede har fått, og den vi føler oss rimelig sikre på vil komme i årene fremover, sier Aksnes.

STØRST VEKST: Flesland er den flyplassen i Norge med størst vekst, hevder lufthavnsjefen. Da trengs bl.a. en ny rullebane om noen år i tillegg til diverse andre utvidelser.

FOTO: ORTOFOTO

Publisert

Les mer om dette temaet