Norske kommuner har betalt 1 mrd. til Orange Helse. Penger gikk videre til skatteparadis.