• DØDSFISK: Fisk over to kilo er den mest verdifulle fisken for oppdretteren. Det er innen denne gruppen dødeligheten er størst, ifølge Havforskningsinstituttet. FOTO: Lene Moltumyr, Havforskningsinstituttet.

Ny rapport: Flest store laks dør

Det er den største og mest verdifulle laksen som oftest dør i oppdrettsmerdene.