Midlertidig NTS-sjef fratrer stillingen på dagen

Den nyvalgte styrelederen Nils Martin Williksen meldte også lørdag at han ønsker å velge nytt styre i de to selskapene Frøy og NRS «så snart som mulig».

Lokaliteten Humulen, utenfor Lauvøya i Åfjord kommune.
Publisert: Publisert:

Harry Bøe fratrer stillingen som midlertidig administrerende direktør i NTS «med umiddelbar virkning» fremkommer det av en melding lørdag kveld.

– Jeg har sittet i stillingen som konsernsjef «inntil videre» i lengre tid. Med det frivillige tilbudet fra SalMar, og forhåndsaksepter fra aksjonærer i NTS som representerer mer enn 50 prosent, er det naturlig for meg å fratre og heller fokusere på egne investeringer, sier Bøe i meldingen.

Han har vært i stillingen siden juni 2020.

Den nyvalgte styrelederen i NTS, Nils Martin Williksen, sier Bøe har vært en «viktig medspiller i ledelsen av NTS i mange år og konsernet har utviklet seg vesentlig i hans tid».

Den nye styrelederen Nils Martin Williksen til stede på generalforsamling hos NTS i Rørvik.

Vil bytte ut styret i Frøy og NRS

Williksen fremsatte tidligere lørdag krav om innkalling til ekstraordinær generalforsamling for å velge nytt styre i Frøy og Norway Royal Salmon, fremkommer det av to meldinger lørdag kveld.

Williksen ønsker at det kalles inn til ekstraordinær generalforsamling «så snart som mulig», skriver han. Årsaken til at han ønsker å velge et nytt styre er ikke oppgitt i meldingene.

Den tidligere styrelederen i NTS, Helge Gåsø, er styreleder i Norway Royal Salmon, og sønnen Anders Gåsø er oppført som direktør for «større servicefartøy» i Frøy. Helge Gåsø står oppført som daglig leder i Frøy hos blant annet Proff.

Les også

Høvdingen Helge Gåsø

Williksen ble på fredag valgt inn som styreleder, etter en åpen konflikt mellom eierne, som førte til at hele selskapet ble satt i spill. Onsdag denne uken ble det også kjent at storeierne i NTS takket ja til Salmars milliardbud.

Ny styreleder

På den ene siden står Gåsø, som eier 37 prosent av aksjene i NTS, og hans allierte. På den andre siden er en aksjonærgruppe hvor de Rørvik-baserte oppdrettsfamiliene Bondø, Williksen og Dolmen står sentralt.

Fredagens styrevalg er det andre på kort tid, etter at gruppens forslag om å kaste Gåsø ble nedstemt med knapp margin på en høydramatisk generalforsamling i januar.

Forslaget til nytt styre ble denne gangen stemt gjennom med et flertall på litt over 52 prosent. Det innebærer at Gåsø forsvinner ut av styret.

Dette er NTS

NTS er et havbrukskonsern med base på Namdalskysten, som driver med oppdrett, brønnbåt, shipping og servicefartøyer.

I flere år syslet NTS med kollektivtrafikk og ambulansetransport, før det første steget inn i oppdrettsnæringen ble tatt med investeringen i brønnbåtrederiet Norsk Fisketransport i 2008.

Produksjon av laks ble først innlemmet i konsernet i 2017, gjennom fusjonen med oppdretteren Midt-Norsk Havbruk. Året etter fulgte en satsing på oppdrett på Island med Ice Fish Farm.

Selskapet har også slukt selskapet Salmonor, mens Frøy ASA ble børsnotert etter at Frøygruppen ble sammenslått med et datterselskap av NTS. I fjor sikret NTS seg en kontrollerende eierandel i den børsnoterte oppdretteren NRS etter en budkamp mot Salmar.

Publisert: