Omsetningsrekord for hytter i 2021: – Euforien vi har sett, har roet seg litt

De dyreste fjellhyttene ble solgt i Hemsedal og for sjøhytter var Tønsberg på pristoppen i 2021. Men i år har markedet roet seg kraftig, ifølge DNB Eiendom.

Hemsedal hadde de dyreste fjellhyttene i 2021. Her fra skianlegget i Hemsedal 7. januar 2021.
Publisert: Publisert:

I begge pandemiårene 2020 og 2021 har det vært markant omsetningsvekst i hytter og fritidsboliger sammenlignet med tidligere i år.

Totalt ble det omsatt 16.500 hytter og fritidsboliger i 2021, ifølge ferske tall fra SSB. Til sammenligning ble det omsatt 15.800 enheter i 2020.

– De to siste årene har vært helt eksepsjonelle fordi omsetningsvolumet har vært så enormt stort, sier Tone Krange, segmentsjef for hytter hos DNB Eiendom til E24.

Fra 2019 til 2020 økte antall omsetninger med 30 prosent.

– Før hadde vi hytter i porteføljen som kunne ligge i ett eller to år før de ble solgt. Men når pandemien kom så ble alt solgt, lageret ble tømt, sier Krange.

Omsetning

Men i år har hyttemarkedet roet seg kraftig, ifølge hytteeksperten.

– Det er et taktskifte i hyttemarkedet. Det er veldig lite ute og vesentlig færre på visning, sier hun.

Hemsedal hadde de dyreste fjellhyttene

Hemsedal, Tinn og Øyer som hadde de høyeste medianprisene for fjellhytter i 2021, ifølge SSB.

I Hemsedal kostet halvparten av hyttene 4,3 millioner kroner eller mer. Over halvparten av dem som eier hytte i Hemsedal er bosatt i Oslo og Bærum.

Tone C. Krange, segmentsjef for hytter hos DNB Eiendom.

Tønsberg, Sola og Kragerø var sjøhyttekommune med høyest medianpris for hytter og fritidsboliger i 2021. Halvparten av dem som kjøpte hytte i Tønsberg dette året måtte ut med 5,8 millioner kroner eller mer.

Til sammenligning var medianpris for alle fritidsboliger som ble omsatt i 2021 på 1,7 millioner kroner.

Et taktskifte

Men omsetningsfesten som hyttemarkedet har sett i pandemiårene har ikke fortsatt inn i 2022.

– Den euforien vi har sett har roet seg litt, sier Krange.

Hittil i år er det en nedgang i markedet, med 28,3 færre tinglysninginger sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge prognosesenteret. Medianpris og gjennomsnittpris har økt med omtrent 11 prosent så langt i år.

Krange peker på de økte prisene på strøm og drivstoff, økte renter og eiendomsskatt som noen av grunnene til nedgangen i markedet. I tillegg skaper krigen i Ukraina en usikkerhet.

– Noen av DNBs hyttemeglere sier at det nesten ble bråstopp da krigen i Ukraina brøt ut, sier hun.

– Folk tenker seg mer om, de ikke kaster seg inn i hyttemarkedet som de gjorde i 2020 og 2021, da de kjøpte hva som helst for å komme seg til fjells.

Også materialprisene har økt, noe som gjør at det tar lang til å få bygget nye hytter.

Hver tiende nordmann har eierandel i en fritidsbolig

I alt 574.000 personer har eierandel i en eller flere hytter.

Av dem er 46 prosent kvinner og 54 prosent menn.

11.300 personer med eierandel i en norsk hytte er bosatt i et annet land. Av dem har 42 prosent norsk statsborgerskap. Blant eiere med annet statsborgerskap er det flest svensker, dansker og tyskere.

Publisert: