• KONSERNDIREKTØR: Ragnhild Fresvik mener vi ikke må gi slipp på den konkurransefordelen vi har hatt de siste årene. FOTO: Ørjan Deisz (arkiv)

Konsern­direk­tøren tror lønnin­gene på Vestlandet vil øke. Det mener hun vi må unngå.

– Måtehold bør være et stikkord, sier Ragnhild Fresvik, som mener spesielt én yrkesgruppe vil være ettertraktet fremover.