Melder seg ut av Sjømat Norge i protest

Sjømat Norge ba om at flere lakseoppdrettere får dispensasjon fra regelen om at skadet fisk skal behandles i Norge, men har nå trukket standpunktet. – Var dråpen som fikk begeret til å renne over, sier administrerende direktør Roger Hofseth.

Administrerende direktør Roger Hofseth i Hofseth International.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Debatten har rast i oppdrettsbransjen om skadet fisk utelukkende skal behandles i Norge eller om det bør være et midlertidig unntak fra regelen som følge av corona-krisen.

Lavere etterspørsel etter fersk fisk gjør at mer fisk må fryses ned, noe som skaper overbelastning og et behov for å sende skadet fisk til utlandet. Det påpeker Sjømat Norge i et brev til Nærings- og fiskeridepartementet datert 17. mars, der bransjeorganisasjonen ber om at flere aktører får dispensasjoner fra eksportforbudet.

Men motstanderne har pekt på omdømmerisikoen som et slikt forslag medfører for norsk eksportfisk. Nå melder lakseoppdretteren Hofseth Aqua seg ut av Sjømat Norge for å vise motstand mot forslaget.

Hofseth sier at de lenge har opplevd at Sjømat Norge ikke deler deres forståelse av hva som er viktig for sjømatnæringen.

– Organisasjonens støtte til det midlertidige unntaket fra eksportforbudet mot produksjonsfisk var dråpen som fikk begeret til å renne over, sier Roger Hofseth, administrerende direktør i Hofseth International.

Sjømatbedriftene: Mowi og Lerøy utnytter coronakrisen

Avviser støtte

Hofseth-sjef Roger Hofseth sier sjømatnæringen «kan bli Norges viktigste fremtidsnæring», men at de da må være bevisst sitt samfunnsansvar.

– Det handler om å sikre omdømmet til norsk sjømat, at lokal verdiskapning kommer lokalsamfunnene til gode, og gjøre bærekraft til en bærebjelke i alt vi driver med. Den erkjennelsen mangler i Sjømat Norge, sier Hofseth i en pressemelding.

Sjømat Norge-sjef Geir Ove Ystmark sier det alltid er leit når noen velger å melde seg ut av Sjømat Norge.

– Når det kommer til spørsmålet om tidsavgrensede dispensasjoner for eksport av produksjonsfisk så har det vært ulike syn blant medlemmene våre. Derfor har vi ikke tatt noe standpunkt til akkurat den saken, skriver Ystmark i en e-post til E24.

– Sjømat Norges bransjegruppe innen havbruk vedtok i slutten av mars at endringer i produksjonsfisk-bestemmelser ikke er aktuelt på dette tidspunkt, sier Ystmark.

Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge.
Fiskeriministeren stanser nye lakseunntak: – Ingen må utnytte situasjonen

Roger Hofseth svarer at nettopp manko på standpunkt er en del av problemet.

– De sendte et brev til næringsdepartementet der de ba om at flere fikk disposisjon. Så trakk de det da de fikk masse kritikk, sier Hofseth via telefon til E24.

Sjømat Norge sier saken har vært grundig behandlet hos dem og at de ikke har noen ytterligere kommentarer til dette.

Melder seg inn i Sjømatbedriftene

Hofseth-konsernet melder seg samtidig inn i bransjeorganisasjonen Sjømatbedriftene, som mener unntaket er «helt hårreisende».

– Vi opplever at Sjømatbedriftene har en bedre forståelse av både næringen og samfunnsutviklingen. Sjømatnæringen skal være den viktigste jobbskaperen langs norskekysten. Da må vi ta vare på små, solide og tradisjonsrike sjømatbedrifter, som kjenner lokalsamfunnene de opererer i, sier Hofseth.

Tidligere arbeidsminister Robert Eriksson er administrerende direktør i Sjømatbedriftene.

Sjømatbedriftene-sjef Robert Eriksson ønsker Hofseth-konsernet velkommen som medlem.

– Hofseth er en solid aktør. Jeg har jobbet mye med Roger, og vet at han har mange spennende tanker om norsk sjømatnæring. Jeg ser frem til å ha mange gode samtaler med han, og andre medlemmer i Sjømatbedriftene, i tiden som kommer, sier Eriksson i en melding.

Publisert: