LO og vindbransjen med felles advarsel: Frykter kraftunderskudd fra 2030

Norges kraftforbruk kan øke med 30–60 prosent innen 2050, ifølge en fersk rapport. LO og vindbransjen advarer om mulige kraftunderskudd fra 2030. De frykter at industriens konkurranseevne svekkes, og at det kan bli vanskelig å skape nye, grønne industrijobber.

Illustrasjonsbilde fra Oslomarka.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Norge skal elektrifisere store deler av samfunnet for å nå sine klimamål, og dette vil føre til at Norge vil trenge opptil 60 prosent mer kraft i 2050.

Det er konklusjonen i den ferske rapporten «Kraftforbruk i et utslippsfritt Norge», som Oslo Economics har laget for LO og vindkraftbransjens organisasjon Norwea. Der har Oslo Economics gått gjennom flere analyser fra Statnett, DNV GL og Pöyry og samlet informasjonen.

Arbeidstagerorganisasjonen LO er bekymret for om Norge klarer å elektrifisere industrien, transportsektoren og oljebransjen, og ha nok kraft igjen til å holde strømprisene relativt lave. Det er nødvendig for at gammel og ny industri skal være konkurransedyktig globalt.

– Hvis vi ikke får produsert all den kraften vi trenger fremover, både til eksisterende behov og nye intitiativer, vil det være fare for at nye initiativer ikke blir realisert på grunn av mangel på kraft, sier Kenneth Sandmo i Næringspolitisk avdeling i LO til E24.

Rådgiver Daniel Willoch i fornybarbransjens organisasjon Norwea.

Med utgangspunkt i andres analyser skriver Oslo Economics at kraftforbruket i Norge kan øke med 40-80 terawattimer (TWh) frem mot 2050 dersom landet skal fase ut fossil energibruk og samtidig opprettholde industriproduksjon og normal vekst.

«Fra dagens forbruk på 135 TWh tilsvarer dette en økning på om lag 30-60 prosent», skriver Oslo Economics.

Ny næringsutvikling kan øke dette kraftbehovet enda mer, påpeker Oslo Economics.

Les også

Oljeselskapene fikk skattelettelse. Nå vil kraftselskapene ha det samme.

Frykter kraftunderskudd

LO og Norwea frykter at Norge kan styre mot et kraftunderskudd allerede i 2030.

Kraftoverskuddet i Norge i et normalår er for tiden på 14 TWh, ifølge NVE. Det er lite sannsynlig at kraftbehovet knyttet til direkte elektrifisering blir mindre enn 30 TWh i 2030, ifølge rapporten fra Oslo Economics.

– Hvis vi ikke får nok kraft, kan vi komme i en situasjon hvor vi må velge mellom å oppnå klimamålene og det å skape nye industriarbeidsplasser, sier rådgiver Daniel Willoch i Norwea til E24.

Allerede rammes aktører av mangel på kraft i deler av landet, på grunn av manglende overføringskapasitet. Aktørene bak oljebasen Mongstad er bekymret for strømmangel i området, som de mener kan sette en stopper for lokale planer om å skape nye, grønne jobber.

Vil skape nye jobber på Mongstad: Sliter med mangel på kraft
Les også

Rapporter: Klimakutt krever svært mye kraft

Frykter høyere priser

Willoch understreker at Norge ikke vil mangle kraft, selv om vi ikke skulle klare å produsere nok til eget forbruk. Han er ikke bekymret for den fysiske tilgangen på strøm.

– Det vi er bekymret for er bærekraftige priser på strøm over tid. Det er det industriaktørene er opptatt av, sier han.

Vet du hvem dette er? Han er god for 3,3 milliarder og er én av Norges rikeste

Dersom Norge bruker mer strøm uten å øke kraftproduksjonen, vil det føre til økt kraftimport, ifølge Willoch. Det vil potensielt kunne bidra til høyere strømpriser og ramme norsk industri og nye, grønne jobber, frykter Norwea og LO.

– Vi trenger fortsatt konkurransedyktige priser til industrien, slik at vi kan fortsette å produsere varer som verden trenger. Dette er en konkurransefordel for industrien. Hvis vi mister dette fortrinnet, så vil produksjonen mye enklere kunne legges andre steder, og vi risikerer tap av arbeidsplasser, sier Sandmo.

Les også

NVE sier nei til å utsette vindkraftfrister

Elektrifisering og nye datasentre

Rapporten fra Oslo Economics peker på at kraftbehovet i Norge er ventet å øke særlig på grunn av elektrifisering av transportsektoren og industrien, og i tillegg ny, kraftkrevende virksomhet som datasentre og industri som Freyrs planlagte batterifabrikk på Helgeland.

Hvis Norge også satser på ny aktivitet som hydrogenproduksjon, vil det også kunne kreve mye kraft.

LO sier at de har bestilt rapporten for å sikre en faktabasert debatt om strømforsyningen.

– Vi trenger et felles faktagrunnlag, så vi kan ha kunnskapsbaserte råd om hva vi må gjøre. Det gjelder både produksjon og forbruk, sier Sandmo.

Les også

Biler sperrer for anleggsmaskiner på Haramsøya

Kraftmangel kan gi høy kraftpris

Nylig kom det rapporter fra Oljedirektoratet, NVE, Miljødirektoratet som sa at elektrifisering i oljebransjen og industrien kan kreve opp mot 27 terawattimer (TWh) ny strøm.

En slik forbruksvekst vil trolig bidra til høyere kraftpriser, spesielt i Nord-Norge, ifølge rapportene.

Industrien i Norge har lenge vært bekymret for tilgangen på rimelig kraft, som har vært et av de store fortrinnene for norsk kraftkrevende industri. Norsk Hydro advarte i fjor om at det ville ha vært kraftunderskudd i Norge uten den betydelige utbyggingen av vindkraft de siste årene.

Selskapet mente at Norge er avhengig av mer vindkraft for å skape jobber i ny, grønn industri og samtidig elektrifisere oljebransjen, industrien og transportsektoren.

Publisert: