Redusert Florvåg-produksjon til Arna

Florvåg Verk som industribedrift er under avvikling. De 27 ansatte er sagt opp. Men åtte av dem vil fortsette å lage noen av produktene i leide lokaler i Arna.