• FÅR BEKLAGELSE: Berge Gerdt Larsen fikk opplyst at en siktelse mot ham ble henlagt «av prosessøkonomiske grunner». Økokrim beklager denne formuleringen, og understreker at saken er henlagt etter bevisets stilling. Larsen mener derimot at saken skal henlegges som intet straffbart forhold, og har påklaget henleggelsen til Riksadvokaten. ARKIVFOTO: VEGAR VALDE

Økokrim beklager overfor Larsen

Berge Gerdt Larsen er fornøyd med beklagelsen, men sier at den ikke kan reparere skaden som er skjedd.