• MINUS: Nytilsatt konsernsjef Roger Rong Harkestad i Tide må rapportere minustall for fjoråret. FOTO: ØRJAN DEISZ

Rutetrøbbel ga minustall for Tide

Heller ikke i 2013 greide Tide-konsernet å komme i pluss. Trass inntekter på nesten to milliarder ender driften med røde tall.