Universitetet vil kvotere inn mannlige studenter

Universitetet i Bergen vil ha flere menn til psykologistudiet og har søkt Kunnskapsdepartementet om lov til kjønnskvotering. Det samme kan skje ved odontologi og medisin.