Det var i oktober at politiet slo til mot renholdsaktøren i Bergen. Mannen fra Sri Lanka skal ha tjent millioner på lave lønninger og utnyttelse av arbeidskraft.

Siden den gang har den siktede sittet varetektsfengslet med delvis isolasjon og brev— og besøksforbud. I desember ble fengslingen utvidet i ytterligere fire uker, med brev- og besøksforbud i hele perioden.

— Kunne påvirket broren

Mannen i 50-årene anket rettsavgjørelsen til Gulating lagmannsrett - uten hell. I en fersk kjennelse slår de fast at han må sitte fengslet frem til 15. januar.

Blant annet mener retten at det fortsatt er fare for bevisforspillelse - særlig rundt hans bror, som også er fornærmet i saken.

Renholdsaktøren har et «modus med å utnytte sårbare og/eller ressurssvake personer», og broren er svært mottakelig for påvirkning fra siktede, skriver dommerne.

Les også:

Gjenstår flere titalls avhør

Politiadvokat Rudolf Christoffersen karakteriserer saken som omfattende og kompleks.

— Vi avdekker stadig nye, alvorlige og straffbare handlinger, sier han.

I tiden fremover skal politiet avhøre minst 50 personer til. Dette er vitner som blant annet har jobbet i den siktedes selskaper, personer tilknyttet selskapene samt restauranter, butikker og klubber som har vært kunder.

Politiadvokat Christoffersen anslår at saken vil gå for retten tidligst høsten 2015.

— Det vil nok være i politiets mål å holde ham i varetekt helt til saken kommer opp for rettsvesenet, sier han.

Skatt vest bistår politiet

Etter pågripelsen i oktober, ble en nå løslatt mann og den antatte bakmannen siktet for grov menneskehandel.

Nå er siktelsen utvidet til å omfatte grovt trygdebedrageri, hvitvasking og alvorlige overtredelser av skatt- og avgiftslovgivningen. Politiet samarbeider med en bistandsrevisor fra Skatt vest om dette.

— Vi regner med at vi har en langvarig etterforskning foran oss, sier politiadvokat Christoffersen.

Det har ikke lykkes BT å få tak i den siktedes forsvarer for kommentar.

Nekter straffskyld

Mannen fra Sri Lanka nekter straffskyld i saken, men erkjenner at flere av de faktiske forholdene har funnet sted. «Han var imidlertid ikke klar over at han begikk et lovbrudd», skriver hans forsvarer Jan Bakke i anken.

At den siktede fortsatt varetektsfengsles, er et «uforholdsmessig inngrep», mener han.

Les også:

Eksempelvis vil det være vanskelig for den siktede å ødelegge mange av de faktiske bevis i saken, som bankutskrifter og lønnsbilag, samt omfattende materiale fra politiets spaning. Fengslingen kan også medføre økonomiske konsekvenser for den siktede, mener Bakke. Siktede får ikke betalt regninger, avviklet leieforhold eller sikret verdier som befinner seg i de ulike lokalene, påpekes det i anken.

Lagmannsretten mener imidlertid at advokaten kan bistå sin klient med disse forholdene.