• KAN SETTES UT: - IT er jo helt sentralt, men ikke all IT er kjernevirksomhet. Vi mener IT-utvikling kan outsources, slik vi har gjort, sier konserndirektør Trond Bentestuen. Han er ansvarlig for DNBs personmarked. FOTO: Odd Mehus

Kvitter seg med norske smartinger

DNB setter ut sin IT-utvikling til India. Sparebanken Vest går motsatt vei. I det nye bankbygget blir IT-utviklerne de viktigste ansatte i banken.