Håver inn på høye strømpriser: Statkraft med fem milliarder i overskudd

Rekordhøye kraftpriser i Europa ga tidenes høyeste driftsresultat i tredje kvartal for Statkraft. Men bunnlinjen ble kraftig redusert av store tap på trading som følge av «markedsuro».

LØFT: For Statkraft og konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Statkraft fikk et underliggende driftsresultat på 4,6 milliarder kroner i tredje kvartal, en forbedring på 3,5 milliarder kroner sammenlignet med tredje kvartal i fjor.

Det fremgår av en melding fra selskapet torsdag.

Det underliggende driftsresultatet er Statkrafts høyeste i et tredje kvartal noensinne. Forbedringen forklares med en kombinasjon av betydelig høyere nordiske kraftpriser og en veldig høy norsk vannkraftproduksjon.

Samtidig var driftsresultatet negativt påvirket av tap i markedsoperasjoner som følge av rekordhøy volatilitet for kraft og andre energirelaterte råvarer.

«De høye nordiske kraftprisene og en veldig høy norsk vannkraftproduksjon ga et sterkt driftsresultat i tredje kvartal. Det sterke resultatet påvirker investeringskapasiteten positivt og gir oss en solid finansiell plattform til å fortsette vår vekststrategi og å reinvestere i fornybar energi, og dermed bidra til det grønne skiftet», skriver konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i en kommentar.

Resultat etter skatt endte på fem milliarder kroner, en forbedring på 3,7 milliarder kroner sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Les også

Syv spørsmål og svar om skyhøye strømpriser

9,9 milliarder i kontantstrøm

En kombinasjon av høy økonomisk aktivitet etter pandemien, ugunstige værforhold for fornybare energikilder og kraftig økte gasspriser har sendt europeiske strømpriser til himmels denne høsten.

Den gjennomsnittlige nordiske systemprisen i kvartalet var 68,5 euro pr. megawattime, opp fra ni euro pr. megawattime i samme kvartal i 2020. Det tilsvarer henholdsvis 67,5 øre kilowattimen og ni øre kilowattimen, gitt dagens eurokurs.

Statkraft leverte en samlet kraftproduksjon på 15,3 terawattimer, 0,7 terawattimer høyere enn i tredje kvartal i fjor.

«Markedsuroen i energimarkedene førte til et negativt resultat fra markedsoperasjoner på fire milliarder kroner på grunn av tap og negative effekter fra terminsalg», heter det i meldingen.

Les også

Ny årsrekord for strømprisen

Samtidig var kontantstrømmen fra drift på knallsterke 9,9 milliarder kroner. For årets ni første måneder er den på hele 19,8 milliarder kroner.

Så langt i år har Statkraft investert for 2,2 milliarder, betalt utbytte på 3,7 milliarder og nedbetalt gjeld på 1,2 milliarder.

«Netto rentebærende gjeld var på 12,3 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal. Dette gir rom for betydelige nye investeringer innen fornybar energi», heter det i rapporten.

Overskuddet i kvartalet ble for øvrig styrket av reversering av tidligere nedskrivninger for nordiske vindkraftverk og tyske gasskraftverk på 3,1 milliarder kroner, som følge av «endringer i markedsutsiktene».

Publisert: