Venter rekordmange førstegangskjøpere

Dette viser at vanlige folk faktisk kommer seg inn på boligmarkedet, tross høye priser, ifølge meglertopp Carl O. Geving. Han mener det er en annen gruppe mennesker boligpolitikken heller burde fokusere på.

FÆRRE INVESTORER: Politiske beslutninger har gjort det dyrere å eie sekundærbolig, og antallet førstegangskjøpere øker. Men det er spesielt utenfor hovedstaden, som i Bærum, Lørenskog og Lillestrøm man ser et klart oppsving i antall som kjøper sin første bolig. Illustrasjonsfoto.
Publisert Publisert

I fjor ble boliger solgt til totalt 54.175 førstegangskjøpere, noen hundre færre enn forrige topp i 2011.

I år blir det sannsynligvis enda flere. I årets ni første måneder var det flere førstegangskjøpere enn tilsvarende periode i fjor.

Og med mindre slutten på inneværende år viser seg å bli rekordsvakt, vil 2021 gå forbi dem begge og bli året med høyest antall førstegangskjøpere siden målingen startet i 2008.

Det står i en fersk rapport fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) og Ambita, utført av Samfunnsøkonomisk Analyse.

– Mindre interessant for investorer

I fjor var det nullrente og midlertidige lettelser i boliglånsforskriften, altså reglene som bestemmer hvem bankene kan gi lån til, som bidro til at flere kunne kjøpe sin første bolig.

Samtidig skjøt boligprisene i været.

NEF-sjef Carl O. Geving.

At utviklingen har fortsatt i år, kan henge sammen med den langt mer moderate prisutviklingen vi nå har fått, mener NEF-sjef Carl O. Geving.

– Spesielt i Oslo har prisøkningen avtatt. Det gjør det mindre interessant for investorer å gå inn i markedet. Det kan forklare at enda flere førstegangskjøpere kommer inn.

Tror på videre utvikling

Også sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret påpeker hvordan tall på førstegangskjøpere og kjøp av sekundærboliger henger sammen. Sistnevnte andel er fallende.

– Politiske beslutninger har gjort det dyrere å eie sekundærbolig. Dette er villet politikk. Det gjør at førstegangskjøpere i dag må konkurrere mot investorer i mindre grad, sammenlignet med for noen år siden.

Macic tror denne trenden vil fortsette – sakte, men sikkert. At rentene er på vei opp, vil ikke ha veldig stor betydning for førstegangskjøpere, tror hun.

– Samtidig som det blir dyrere å låne penger, fører renteøkninger isolert sett til svakere boligprisutvikling. Jeg tror ikke vi får noen store endringer for førstegangskjøpere i 2022.

Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret.

– Unge tilpasser seg

Førstegangskjøpertallene indikerer at mange unge er flinke til å tilpasse seg boligmarkedet, ifølge Carl O. Geving.

Det samme gjør statistikk som viser at flere kjøper sammen.

– I tillegg er det grunn til å tro at foreldre hjelper barna i økende grad, sier NEF-sjefen.

Siste tilgjengelige statistikk på dette er fra 2018. Den viste at 41 prosent av alle boligkjøpere i 20-årene fikk foreldrehjelp, enda flere i Oslo.

Samlet sett viser tallene at det ikke er belegg for å si at vanlige folk stenges ute, mener Geving.

Eiendom Norge venter at boligprisene stiger 4 prosent i 2022

Bekymret for de corona-rammede

Men NEF har like fullt en alvorlig bekymring for manglende deltagelse på boligmarkedet.

– Vi snakker for lite om de med lave inntekter, som bor i byene med høyest kvadratmeterpriser, og som fint kunne forsvart et lån med lavere boligpriser, sier Geving.

Innvandrere og barn av innvandrere er overrepresentert blant lavinntektshusholdninger og underrepresentert blant boligeiere.

– Den gruppen burde få mer oppmerksomhet, særlig nå med tredje runde med nedstengninger. Servitører, bartendere og hotellansatte, dette er eksempler på folk som sliter med å etablere seg på boligmarkedet. Og så er det de som rammes hardest av pandemien.

«Bobleindeks»: Boligprisene var 25 prosent overvurdert i tredje kvartal

Vil ha mer smått

Løsningen ligger i byggingen, mener Geving. Norges Eiendomsmeglerforbund er, som store deler av eiendomsbransjen, klar på at det må bygges annerledes i Oslo.

NEF er motstander av dagens leilighetsnorm og begrensningene den legger på hvor mange små leiligheter som kan bygges i hovedstaden.

– En vanlig to- eller treroms er altfor dyr for unge som vil kjøpe alene. Og man kan ikke forvente at folk som jobber i Oslo sentrum, og som kanskje jobber ukurante kveldsvakter, skal bosette seg i Drammen og Lillestrøm. Man må bygge for dem med lave inntekter også. Det vil være et viktig bidrag til å øke andelen boligeiere i Norge.

Denne taktikken sikret sjeføkonom Nejra Macic boligdrømmen
Publisert