Oppjusteringen tilsvarer 125 millioner fat oljeekvivalenter, noe som er det samme som et halvt Luva— eller Skrugard-funn, ifølge Statoil.

Det er produksjonserfaringen fra feltet som har påvist at det er mulig å produsere mer gass enn tidligere antatt.

— Det er svært oppløftende at vi gjennom arbeidet med feltet nå kan oppjustere anslaget for Snøhvit-feltet. Det er viktig for den mulige utviklingen av vår aktivitet i Barentshavet, sier produksjonsdirektør Øivind Nilsen for Hammerfest LNG (Liquified Natural Gas) på Melkøya.

De utvinnbare ressursene ble først anslått til 190 milliarder kubikkmeter gass og 18 millioner kubikkmeter kondensat.

Eierne av feltet vurderer om gasseksporten fra Barentshavet kan økes. Det vil enten skje ved å utvide produksjonskapasiteten av gass i Hammerfest eller ved en eksportrørledning. Det er ventet en beslutning om dette i andre kvartal i år. (©NTB)