I forbindelse med at Tine flyttet all produksjon av smør til Tine Verdal i august i fjor, ble det nye anlegget for produksjon av smør testet. Totalt ble feilproduksjonen fra testfasen på 60 tonn, som ble lagt på fryselager.

Etter åpningen i Verdal har det kommet til ytterligere 10 tonn feilproduksjon i løpet av høsten.

Tines informasjonsavdeling bekrefter dette, og sier at det som ligger på lager gradvis blir smeltet om og lagt inn i ny produksjon av smør.Totalt skal Tine meierier Verdal produsere 8000 tonn smør i året. 9. desember i fjor sa Tine de skulle importere 140 tonn smør for å avhjelpe smørmangelen.