Korrupsjonsanklagen går ut på at rådmann Sigmund Johnsen har lånt en ferieleilighet i Tyrkia gratis av en lokal restauranteier, og at han har kjøpt en leilighet av ham til en pris 300.000 under takst uten at leiligheten ble annonsert, skriver ranablad.no.

Brudd på internt regelverk

Rana kommunes kontrollutvalg har konkludert med at rådmannens og teknisk sjefs handlemåte var et brudd på kommunens eget etiske regelverk.

Da kommunestyret i Rana behandlet saken, mente imidlertid et flertall at det ikke var brudd.

Økoteamet ved Helgeland politidistrikt startet etterforskning av saken i januar i fjor. De involverte har nektet straffskyld for forholdene.

Grov korrupsjon

Nå har altså Statsadvokaten i Nordland tatt ut tiltale for grov korrupsjon mot Johnsen og restauranteieren. Overtredelsene vurderes som grove ut fra at det involverer en offentlig tjenestemann.

Strafferammen for grov korrupsjon er fengsel inntil 10 år, mens simpel korrupsjon kan straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år.

Straffesaken vil gå i Rana tingrett. Statsadvokaten i Nordland tar sikte på at saken avvikles i løpet av våren 2012. Klokken 12 vil ordføreren i Rana kommune, Kai Henriksen, holde en pressekonferanse om tiltalen skriver kommunen på sine hjemmesider.