Nyheten om at TV2 har blitt solgt til danske Egmont har ført til en viss bekymring i politiske kretser. På lørdag rykket næringsminister Trond Giske ut i DN og advarte mot de samfunnsmessige konsekvensene av et TV2-salg.

NJ: — Egmont er en langsiktig eier

Men fra norske fagmiljøer ser salget ut til å vekke liten bekymring. Leder Elin Floberghagen i Norsk Journalistlag tror ikke et Egmont-eid TV2 vil bli et problem.

— NJ er opptatt av at TV2 får en eier som vil satse på kvalitetsinnhold, i form av god innholdsproduksjon og utvikling av grundig nyhetsjournalistikk. Da er det viktig at det er en aktør som har vilje og økonomi til dette. I den sammenheng oppfatter vi Egmont som en seriøs og langsiktig eier, sier Floberghagen til Aftenposten.no.

- Er det mer problematisk med danske enn norske eiere?

— De danske medietradisjonene er ikke så ulike de norske. Jeg tror ikke nasjonalitet er det viktigste for godt eierskap, men at man er villig til å respekterere norske publisistiske tradisjoner, sier Floberghagen, som minner om at TV2 fortsatt har en allmennkringkasterforpliktelse som de må forholde seg til.

Ansatte: - Tar beslutningen med fatning

Heller ikke de ansattes representant i TV2-styret er spesielt bekymret for at de nye eierene vil endre på TV2s profil.

— Vi forventer oss mer av det samme fra Egmont, som vi gjennom mange år har kjent som en langsiktig, stabil og god medieeier, med fokus på kvalitetsinnhold. De har stor forståelse for den særegne situasjonen TV2 har i norsk media, sier Dale til bt.no

- Betyr det noe for TV2s lokalisering i Bergen?

— Nei, det tror jeg ikke. Egmont har vært 100 prosent med på avtalene der hovedkontoret i Bergen har vært en del av pakken.

- Hvordan ser de TV2-ansatte på eierskiftet?

— De er engasjerte i det som skjer med TV2, og tar det med fatning. Vi må leve med den eieren vi har uansett.

Medieforsker: - Gir TV2 fordeler

NHH-professor Hans Jarle Kind er ekspert på medieerskap, og han mener salget gir TV2 klare fordeler.

— De blir en del av et stort konsern, og kan dra fordel av den kompetansen som er tilgjengelig der ogi større grad samordne innkjøp av eksempelvis serier og sportsarrangementer. Dermed kan de også forbedre sin konkurransesituasjon, sier Kind til bt.no.

Medietilsynet: - Ingenting å utsette

Medietilsynet sier til Aftenposten.no at de ikke har noe å utsette på selve salgsprosessen.

- Vi kan ikke se at det er noe som er i strid med medieeierskapsloven. Vi kan heller ikke se noe i forbindelse med konsesjoner som kan være problematisk, sier direktør for konsesjon og tilsyn Gudbrand Guthus.

Han sier Medietilsynet vil følge med på kanalens sendinger på samme måte som før til tross for ny eier.

— Vi ville fulgt med på forpliktelsene i konsesjonsavtalen uansett.