Forretningsmannen ble saksøkt for 50 millioner kroner av selskaper som mente de ble lurt av oppblåste regnskapstall i CG Holding, skriver DN.no.

Brynestad og CG Holdings revisorselskap Kjelstrup & Wiggen AS ble saksøkt av Daimyo, Hurum Energigjenvinning og tilknyttede selskaper for tap som kom etter en avtale med Hurum Papermill og CG Holding i 2007.

Saksøkerne mente at det forelå vesentlige feil ved regnskapene til CG Holding, som Brynstad og revisoren burde avdekket ved regnskapsavleggelsen og revisjonen.

Hevdet egenkapitalen var oppblåst

Saksøkerne mente at Brynestad og CG Holding hadde en reell egenkapital på 90 millioner kroner da avtalen ble inngått, og ikke 726 millioner kroner slik det var bokført. De hevdet også at det var tilsvarende feil i regnskapene for 2005 og 2006. Dommer Finn Haugen påpeker at Daimyos ledelse ikke ba om at CG Holding la fram formelle årsregnskaper, eller stilte spørsmål om regnskapsposter, til krav om egenkapital eller resultat i forbindelse med avtaleinngåelsene.

-Ingen årsakssammenheng

I dommen pekes det også på at Daimyo neppe ville unnlatt å inngå avtalene selv om årsregnskapet for 2006 hadde vært sanntidskorrekt.

-Banken og Daimyo hadde (...) mye å vinne og lite å tape på å satse på Brynestad-alternativet. Ved at retten legger til grunn at det ikke er årsakssammenheng, utløses det ikke noe erstatningsansvar, skriver dommeren.

Brynestad er tilkjent 2 millioner kroner i sakskostnader, revisor Kjelstrup & Wiggen AS tilkjennes 1 million kroner og Erik Olsen i egenskap av å være ansvarlig revisor tilkjennes 1,3 millioner kroner.