Nytt gass- og oljefunn i Nordsjøen

StatoilHydro har gjort et nytt funn av gass og olje i Nordsjøen, om lag 35 kilometer øst for Gudrun-feltet og 30 kilometer sør for Grane-feltet.