Tillitskrise

Nok en gang sår rådende norske eksperter på stråling tvil om hvordan de forvalter kunnskap.