Legg fabrikkplanar på is

Finanskrisa får Nesseplast og Wärtsila til å leggje planane om større fabrikkar på is. Og Rolf Tenden har slutta å kjøpe lastebilar.