55 millionar tapt på torsk

Torskeoppdrettsselskapet Norsk Marin Fisk, med Johan Fredrik Odfjell som medeigar, gjekk på ein kraftig smell i fjor.