Petroleumstilsynet gransker Equinor og Johan Castberg-utbyggingen

Petroleumstilsynet vil finne ut hva som gikk galt med Johan Castberg-prosjektet hvor Equinor er operatør.

Direktør Anne Myhrvold i Petroleumstilsynet.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Petroleumstilsynet setter i gang gransking av årsakene til utfordringer med ferdigstilling av skrog og utstyr på Johan Castberg-feltet.

Bakgrunnen er den informasjonen som Ptil fikk presentert i lisensmøte med Equinor, Petoro og Vår Energi den 25. juni 2020.

Aftenbladet har tidligere skrevet at det var påtroppende konsernsjef anders Opedal i Equinor som fram til august i år har vært ansvarlig for Johan Castberg-prosjektet via rollen som direktør for teknologi, prosjekter og boring i Equinor.

Kjent i juni

«Den 25. juni 2020 ble Ptil kjent med at Equinor hadde identifisert større utfordringer knyttet til kvalitet på sveiser i skroget på Johan Castberg FPSO. I tillegg var Ptil kjent med at det var oppdaget feil i analyseprogrammet som brukes til utmattingsberegninger. Utbedringsarbeidet medfører at skroget til Johan Castberg blir forsinket i forhold til plan for utbygging og drift (PUD). Utbedringsarbeidet knyttet til sveise- og utmattingsanalysefeil medfører videre en usikkerhet knyttet til skrogets integritet i feltets levetid», skriver Petroleumstilsynet i sin redegjørelse for bakgrunnen til granskingen.

Så langt Aftenbladet forstår skal granskingen avgrenses til perioden fra kontraktstildeling for fabrikasjon av skroget fram til Ptil ble kjent med omfanget av utfordringene 25. juni 2020.

Equinor ble kjent med Petroleumstilsynets gransking tirsdag denne uken.

– Vi kan bekrefte at vi har fått informasjon om at Petroleumstilsynet skal starte en gransking om de utfordringene som har vært i Johan Castberg-prosjektet. Dette fikk vi melding om tirsdag ettermiddag, sier pressekontakt Fredrik Jebsen Bråten til Aftenbladet.

– Dere har selv tonet ned Castberg-problemene, mener dere en gransking er berettiget? 

– Vi mener utfordringene er under kontroll, men vi skal selvfølgelig samarbeide og gå i dybden i dialogen med Petroleumstilsynet. Vi er opptatt av å forstå dette selv og har satt ned en dybdestudie for å se på læring fra prosjektet. Utfordringene mener vi er under kontroll, og vi ser også fram til å samarbeide med Petroleumstilsynet om dette.

– Har dere orientert Petroleumstilsynet godt nok i denne saken?

– Det må vi ta i dialogen med tilsynet. 

Johan Castberg-skipet slik det ser ut på tegnebrettet.

Omfattende sveisefeil

Equinor har kommet i hardt vær etter at det ble avdekket uvanlig mange sveisefeil på skroget til Johan Castberg. I tillegg er det også kommet fram at en feil i dataprogrammet Sesam Stofat har ført til at Equinor har feilberegnet utmattingslevetid på deler av skroget.

De omfattende sveisefeilene som er kommet fram i forbindelse med Johan Castberg-prosjektet, begynte for alvor å bli kjent for offentligheten etter at Bellona i to brev i august gjorde oppmerksom på det som var under opprulling i Castberg-prosjektet. Brevene ble sendt til norske myndigheter og gikk til topp i olje- og energidepartementet ved minister Tina Bru.

Flere av problemstillingene som Bellona da tok opp, har nå vist seg å være av relevant karakter i saken - også når det gjelder at flere FPSO-er kan være rammet av samme problem med programfeilen i dataprogrammet som Johan Castberg.

– Milliardoverskridelser?

Bellona har nå sendt ut en pressemelding om saken:

– Så langt er Equinor presset fra skanse til skanse og det er en seier at de ikke lenger kan operere på bakrommet i denne saken, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Han påpeker at det er påtroppende Equinor-sjef Anders Opedal som har vært ansvarlig for arbeidet i Castberg-prosjektet for inntil to uker siden. Bellona mener at denne saken må få konsekvenser for hans tiltredelse.

– Castberg er gått fullstendig galt under Opedals ledelse og Equinor har enda ikke fortalt den fulle sannheten. Faktum er at det er minst 20 prosent sveisefeil på skipet kombinert med designfeil. Og la oss ikke glemme den fullstendig manglende rapportering til myndighetene som de er pliktig å levere. Når Ptils granskning er ferdig, vil Opedal stå igjen uten troverdighet som øverste sjef for Equinor, hevder Hauge.

Bellona skriver videre i meldingen at de sitter på dokumentasjon som viser fullstendig svikt i Equinors internkontroll og kvalitetssikring i under Opedals ledelse.

– Det er ventet overskridelser på minst 10 milliarder krone på Castberg, men vi frykter at de reelle kostnadsoverskridelsene som Opedal er ansvarlig for vil kan bli på over 30 milliarder og vi forventer at tallet vil bli varslet i statsbudsjettet for, sier Hauge.

Equinor har tidligere tilbakevist Bellonas påstander om dette og understreket at selskapet ikke kjenner seg igjen i disse beskrivelsene.

Prosjektdirektør Morten Ruth sa til E24 at han ikke kjenner seg igjen av det bildet Bellona tegner i Johan Castberg-saken. Både sveiseproblemene og DNV GLs programvarefeil er håndterbare, har Ruth påpekt og han har også uttalt at ingen av disse utfordringene vil kreve enorme mengder ekstraarbeid.

– For å sette dette litt i kontekst, så estimerer vi at de timene som gjenstår for å reparere sveisene i Singapore, det tilsvarer rundt fem prosent av gjenværende timer, grovt regnet. Da snakker vi om gjenværende timer, og at vi er rundt 80 prosent ferdig, sa Ruth til E24 i forrige uke.

SV vil ha svar i Stortinget

Hauge varsler at Bellona vil komme med mer informasjon i denne saken.

– Vi sitter på dokumentasjon som er svært alvorlig også for Ptil.  De har i en tidlig fase unnlatt å respondere på informasjon og utvist en sterk kritikkverdig forvaltningspraksis som må granskes. 

SV, som har vært på saken og forsøkt å få svar på flere spørsmål, mener det er på høy tid at Petroleumstilsynet nå gransker Johan Castberg-prosjektet. Arbeidspolitisk talsperson Solfrid Lerbrekk i SV sier at SV kommer til å innkalle arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen til Stortinget for å redegjøre for hele saken.

– Det er på høy tid at Petroleumstilsynet gransker utbyggingen av Johan Castberg. Vi forventer det blir en full gjennomgang av hele prosjektet og at det ikke avgrenses til perioden fram til 25. juni, sier Solfrid Lerbrekk.

– Hvorfor ble ikke feilene avdekket?

Les også

Equinor om Castberg-sveisere: - Har ikke levert godt nok

«Hensikten med granskningen er å identifisere årsakene til at Johan Castberg-
prosjektorganisasjon ikke har avdekket sveise- og analysefeilene på et tidligere tidspunkt. Prosjektets oppfølgingsstrategi, rapportering til rettighetshavere og myndigheter samt prosjektets verifikasjonsplaner vil inngå i granskningen. Granskningen skal også bidra til læring for framtidige feltutbygginger», skriver Petroleumstilsynet.

Publisert: