Historisk underskudd i statens finanser

Svært mye renner ut og mindre enn vanlig kommer inn i statskassen. For første gang siden 1994 vil statsbudsjettet og Oljefondet samlet sett gå med underskudd.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) hadde røde tall å vise frem i Revidert nasjonalbudsjett 2020.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Statens økonomi blir rammet fra minst to kanter i år: Lave oljepriser og kraftig økte utgifter for å betale for koronatiltakene.

Resultatet er at statsbudsjettet og Oljefondet samlet går med et underskudd på knapt 124 milliarder kroner i år. Løpende inntekter fra skatter, avgifter, olje og Wall Street blir mindre enn alle statens mangfoldige og sterkt økte utgifter.

Regnet slik, er dette det første underskuddet siden 1994. Koronaåret 2020 vil igjen vise røde tall i det samlede regnskapet for staten og Oljefondet.

– Jeg sier som dronning Elizabeth II sa i 1992: Dette blir et annus horribilis, men hos oss for statens økonomi. Utgiftene eksploderer og inntektene svikter. Revidert nasjonalbudsjett setter dystre rekorder på rekke og rad, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i meglerhuset DNB Markets.

Underskuddet fører til at Oljefondet blir tappet for penger, selv etter at årets løpende inntekter fra Wall Street er regnet inn. I fjor og året før var det et overskudd i statsfinansene målt på denne måten på drøyt 250 milliarder kroner.

Tilbake i 1994 og årene før var det kombinasjonen av høy ledighet, lav oljepris og stort press på offentlige utgifter som førte til underskudd.

Les også

Regjeringen bruker 241 milliarder på koronatiltak

Oljefond mest for «deg»

«For deg og fremtidige generasjoner» er det første som møter den som klikker seg inn på Oljefondet hjemmesider. Underskuddet betyr at årets statsbudsjett er mest for «deg» og lite for «fremtidige generasjoner».

Regjeringen beskriver konsekvensen av underskuddet slik: «Når vi nå tar
ut store verdier fra fondet, vil budsjettunderskuddene som kan finansieres over fondet i fremtiden, være mindre. Pengene vi bruker nå, må måles opp mot velferden vi kan ha senere.»

Med andre ord: Den store pengebruken på årets statsbudsjettet gir mindre penger å bruke i fremtiden, gitt at målet om varig verdi av Oljefondet skal opprettholdes.

Statsbudsjettet alene har lenge gått med store underskudd, regnet eksklusive olje. Dette blir dekket med oljepenger, og det er slik Norge bruker oljepenger. Men vanligvis har årets løpende oljeinntekter pluss løpende renter og utbytte inn i Oljefondet vært mye større enn dette, slik at det samlet sett er blitt overskudd.

Slik blir det ikke i år.

Ikke siden 1994, da Norge arrangerte OL, har norsk statsøkonomi hatt et mørkere år. Den gang kunne vi imidlertid glede oss over suksess i vintersporten. Her fra åpningsseremonien i Lillehammer.
Les også

Oljefondet gjør oss ikke så unike som vi tror. Noen må ta koronaregningen uansett.

Les også

Jonas Gahr Støre åpner for å overby regjeringen i bruk av oljepenger

To grunner til røde tall

Økte utgifter og reduserte inntekter er ingen god miks for den som skal spare for «fremtidens generasjoner».

Statens utgifter øker med over 200 milliarder kroner i år, samtidig som inntektene synker, begge deler regnet før oljen blir regnet inn. På toppen av tidligere underskudd betyr dette at det såkalte oljekorrigerte underskuddet (underskuddet eksklusive olje) på statsbudsjettet eser ut til hele 480 milliarder kroner.

Vanligvis er årets løpende oljeinntekter mer enn nok til å dekke det oljekorrigerte underskuddet. I tillegg er det blitt penger til overs som Finansdepartementet kan legge igjen i Oljefondet. Slik blir det ikke i år. Hele statens oljeinntekt på 98 milliarder kroner blir brukt opp.

Hva så med de løpende rente- og utbytteinntektene til Oljefondet? De er anslått til solide 258 milliarder kroner i år. Men også dette blir brukt opp, og det er fremdeles ikke nok til å dekke gapet på statsbudsjettet.

Enden på visa? Underskudd i løpende inntekter og utgifter. Staten må ta 124 milliarder kroner fra Oljefondets kiste for å betale koronautgifter, pensjoner, sykehus og skoler.

Også Folketrygdfondet er inkludert i de tallene som blir omtalt som Oljefondets. Men dette fondet er bare 2,5 prosent av Oljefondet og betyr mye mindre i statens finanser.

Litt selvpåført pine

Noe av fallet i statens løpende oljeinntekter er selvpåført. Regjeringen foreslår å endre oljeskattene midlertidig. Det senker oljeinntektene med 30 milliarder i år. Men dette er penger som kommer tilbake til statskassen i fremtiden.

Likevel er fallet i statens oljeinntekter i 2020 er mye større enn dette: Både i fjor og året før var statens løpende oljeinntekter rundt 250 milliarder kroner.

En oljepris på 30 dollar pr. fat koster Norge dyrt. Kombinert med koronakrise blir det enda verre.

Publisert: