Bygg- og anleggsbransjen kan miste 100.000 årsverk: – Vi opplever mer av følgeskadene

En analyse peker på at næringen sannsynligvis blir truffet av coronaeffekten først i høst og vinter.

Roar Andersen, direktør i Caverion, ser mørke skyer på vei mot bygg- og anleggsbransjen
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

– Vi er, som alle andre, påvirket av situasjonen. Men vi opplever mer av følgeskadene enn dem som merket pandemien sterkest i en tidlig fase, sier Roar Andersen, som er direktør i Caverion, som jobber med teknologi i bygg, industri og infrastruktur.

Det norske selskapet er en del av et europeisk konsern. I Norge har de om lag 2.500 ansatte fordelt på 50 avdelinger rundt om i landet.

Normalt er om lag én av fire konkurser fra bygg- og anleggsbransjen, men hittil i år har bransjen hatt et fall i antall konkurser på 23 prosent, sammenlignet med i fjor, viser tall fra Fair Group.

– Vi er veldig usikker på hvordan tiden etter sommerferien og fremover vil se ut. Det er laget mange gode kortsiktige krisepakker fra myndighetene, men vi trenger også tiltak på mer lang sikt, sier Andersen.

Les også

Byggebransjen ber om tiltak mot fallende etterspørsel

– Dramatisk

En analyse utarbeidet av Menon Economics på oppdrag fra Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) og NHO-forbundet NELFO viser at det er sannsynlig at det største fallet står foran næringen.

De anslår at bygg- og anleggsnæringen vil oppleve en samlet investeringsnedgang på mellom 100 og 140 milliarder kroner mellom 2020 og 2022, sammenlignet med 2019-nivået. Og de tror at fallet vil komme i høst, og være sterkest i 2021.

– Nå er usikkerheten større en den har vært noen gang. Investeringsnedgangen tilsvarer et bortfall av nesten 100.000 årsverk. Det er dramatisk, sier Kari Sandberg, administrerende direktør i EBA.

Bygg- og anleggsnæringen er Norges nest største næring, etter olje- og gass, og sysselsetter i dag rundt 350.000 personer.

Les også

Sjeføkonom tror nye bransjer vil treffes hardere av coronaeffekten fremover

Investeringsvilje

Årsaken til at bransjen får en forsinket effekt, er at byggeprosjekter ofte har lange løpetider, og at investeringsviljen i både det offentlige og private blir påvirket av usikkerheten.

– De tiltakene som har kommet frem til nå, med skatter, avgifter og endringer i permitteringsregelverket er foreløpig begrenset i tid. I verste fall vil vår næring treffes av krisen når tiltakene gradvis avvikles, sier Sandberg.

Andersen i Caverion sier at det den delen av bransjen som jobber med rehabilitering, vedlikehold og service allerede har merket krisen. Det førte blant annet til at de også har permittert ansatte.

– Jeg tror det offentlige har en kjempemulighet til å ta en betydelig rolle for å få både bransjen og landet i opp i full kjørefart igjen, sier Andersen og nevner to tiltak han mener det offentlige kan gjøre for å hjelpe dem.

– Vi vet at det er et enormt etterslep på vedlikehold for å opprettholde kvaliteten på offentlige bygg. Bygg står for en betydelig del av CO₂-utslippene, og eldre bygg er verst i klassen. Her burde det bevilges øremerkede penger, både gjennom stat, fylkeskommune og kommune til å modernisere og energieffektivisere, sier Andersen.

Les også

Derfor går kriserammede rigg- og supplyselskaper «aldri» konkurs

Kvalitet over pris

Både han og Sandberg håper også at det offentlige kan vekte kvalitet høyere enn pris når de legger ut byggeprosjekter på anbud.

– Vi får veldig ofte inntrykk av at lavest pris er det mest markante tildelingskriteriet i store offentlige anskaffelser. Om tilnærmingen er å presse prisene mest mulig, vil man garantert oppleve at selskaper går konkurs, og ikke overlever prosjektfasen, ikke gir god nok kvalitet eller er useriøse, sier Andersen.

Det analysen peker på at vil ramme næringen er økt usikkerhet blant forbrukere, noe som treffer boligbyggingen, usikkerhet i næringslivet, som rammer næringsbygging, og dårligere kommuneøkonomi som treffer bransjen gjennom både boliger, bygg og anlegg.

Selv om det er ventet at statens investeringer vil øke, så vil ikke dette kompensere for milliardfallet, ifølge Menon Economics.

Kommuneøkonomien

Nelfo frykter at frie midler til kommunene vil gå til å dekke kommunenes eget coronaunderskudd.

– Det viktigste er at det offentlige bruker innkjøpsmakten, og starter alle nødvendige byggeprosjekter. Her kan for eksempel kommunene få øremerkede midler, sier Ove Guttormsen, administrerende direktør i organisasjonen.

– Vi håper også at det kan komme et fradrag for renovering for privatmarkedet, legger han til.

Av andre tiltak håper han at det offentlige vil øke takten i utbyggingen av elektrisk infrastruktur. Både for solanlegg, ladeanlegg for elektrifisert transport og batterifabrikker.

– Vi tror det er fullt mulig å begrense nedgangen som vi ser komme. Så vi er optimister, selv om vi ser at det blir tøffere tider, sier Guttormsen.

Publisert: