• VET OM DET: Seniorforsker Monica Solberg (33) ved Havforskningsinstituttet vet godt at pensjonene som andel av lønn blir mindre for hennes generasjon. – Men for egen del har jeg ikke regnet på det, sier hun. FOTO: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Halverer lønnen som pensjonist

Unge offentlig ansatte kan se langt etter 66 prosent pensjon. Forsker Monica Solberg (33) vil få halvert inntekten når hun blir pensjonist.