Bolaks økte med over 60 millioner

Nå har oppdrettsselskapet i Fusa ansatt flere.