Statoil leverer sterke tall

Høye priser og gode resultater fra gassvirksomheten i USA førte til en betydelig styrking av Statoils resultater for første kvartal.