• Saab er foreløpig reddet fra konkurs. FOTO: SCANPIX

Svensk domstol sier ja til Saabs konkursbeskyttelse

En svensk domstol har omgjort en tidligere rettsavgjørelse og godtatt Saabs bønn om konkursbeskyttelse.