Det viser ferske tall fra Bureau of labor statistics, USAs kontor for arbeidsstatistikk.

Økononomimagasinet Business Insider forventet en vekst på 146.000 nye jobber utenfor landbruket, mens en rundspørring foretatt av Bloomberg tilsa en vekst på 160.000.

Arbeidsledigheten falt litt fra mars, til 8,1 prosent.

Antallet langtidsledige (mer enn 27 uker) er omtrent uendret på 5,1 millioner, og utgjør omtrent 41 prosent av alle arbeidsledige.

Det siste året har antallet langtidsledige falt med 759.000.

7,9 millioner amerikanere jobber ufrivillig deltid, også dette tallet omtrent uendret siste måneden.