Norges desidert største matgigant, NorgesGruppen, har gjort det igjen. Eieren av Kiwi, Spar, Meny og Ultra har økt omsetningen, resultatene og utbyttet til nok et rekordnivå.

1,2 milliarder kroner på tre år:

  • Utbytte 2011 — 424 millioner kroner
  • Utbytte 2010 - 407 millioner kroner
  • Utbytte 2009 - 327 millioner kroner Det betyr at eierfamilien med hovedaksjonær Johan Johannson i spissen, som eier nær 70 prosent, har fått tildelt nær 1,8 milliarder i utbytte de siste ti årene, eller nærmere 800 millioner kroner de siste tre årene.

De ansatte tar regningen

Ifølge selskapets foreløpige årsrapport, skyldes bedre resultat at de ansatte som har hatt ytelsesbasert pensjon er flyttet over til innskuddsbasert pensjon.

- Regnskapsmessig har dette medført et forbedret driftsresultat med 192 millioner kroner i 2011, skriver NorgesGruppen.

Ifølge pressemeldingen som er sendt ut torsdag, foreslår styret i selskapet å gi et utbytte på 10 kroner aksjen for 2011, mot 9,50 for 2010.

Stort selskap

Sammen med en rekke kjente kjedekonsepter, er NorgesGruppen også eierav grossistselskapet Asko, som også er landets klart største innenfor varelevering til selskapets store antall kjedebutikker og kunder innenfor hotell- og restaurantliv.

Med en omsetning i 2011 på 58,6 milliarder kroner beholder de glatt plassen som et av landets ti største selskaper.

Driftsresultatet var på 2,5 milliarder kroner og er historiens høyeste, opp med nesten 400 millioner kroner fra året før.