• TARIFF: Kelner Dan Karlsson (stående) skjenker vin til Kay Arne Evensen (til v.), Arild Hagen og Stian Sjøstrøm. - Det er hyggelig med tips, men vi er ikke avhengig av det, sier Karlsson, som får tarifflønn og 12,5 prosent av totalprisen i lønn, uavhengig av hva kunden gir i tips. FOTO: EIRIK BREKKE

Mener det er en uskikk å gi tips i Norge

Tipsing er blitt svært utbredt i den norske restaurantbransjen. - En uskikk som har kommet fra utlandet, sier kelner og fagforeningsleder.