... men svært få selger selv

Til tross for dyrere meglerhonorarer benytter svært få nordmenn seg av den nye muligheten til å selge boligen sin selv på nettet.