— Dette er et gledesbudskap, sier Stein Ove Mørk.

Inntil konkursen i forrige uke var han personalsjef i Waldegruppen. Siden konkursen har han hatt hendene fulle med å bistå kolleger som plutselig stod uten jobb to dager før desemberlønnen skulle utbetales.

Den tidligere personalsjefen forteller at de ansatte har taklet situasjonen ulikt.

— Noen har klart seg på oppsparte midler, mens andre er jeg livredd for har brukt kredittkortet og pådratt seg ganske stor gjeld når julen kommer, sier Mørk.

Utbetaling fredag

Nå får imidlertid de fleste utbetalt penger før innspurten i julehandelen.

Bostyrer Bjørn Åge Hamre lover nemlig å betale ut til sammen 5,6 millioner kroner til de tidligere ansatte.

— Pengene blir utbetalt fredag fra boet. Vi håper de fleste vil få pengene på konto før helgen, sier Hamre.

Sist uke hadde bostyret og Nav folk utplassert i Waldes gamle lokaler for å samle inn nødvendig dokumentasjon fra de tidligere ansatte. Hamre sier han har jobbet døgnet rundt for å få utbetalt penger før jul.

— Så snart vi får inn penger til konkursboet fra Nav, vil vi utbetale pengene til de ansatte, sier han.

Gir og får ros

Normalt tar det ifølge Hamre to uker i Nav-systemet før pengene fysisk overføres. Denne gangen skjer det altså i ekspressfart.

Hamre skryter av samarbeidet med Nav, og får selv gode skussmål av den tidligere personalsjefen i Walde:

— Jeg vil gi ros til bostyret. De har jobbet for at dette skulle løse seg fra dag én, sier Stein Ove Mørk.

Ikke alle får penger

Totalt er det altså snakk om rundt 5,6 millioner kroner som vil bli utbetalt, men ikke alle tidligere Walde-ansatte får penger.

— Utbetalingene gjelder Walde Entreprenør og Walde Byggevare, som tilsammen hadde rundt 160 ansatte. De øvrige selskapene gikk konkurs to dager senere. Der får vi ikke til utbetaling før jul, sier Hamre.

Beløpet som vil bli utbetalt er feriepenger for inneværende år. Av praktiske grunner vil man i konkurser ofte forsøke å få utbetalt utestående feriepenger først, da dette kan kreve mindre administrasjone enn utregning av lønn for en spesifikk måned.

Pengene vil komme godt med for de ansatte, som egentlig skulle fått utbetalt desemberlønnen sin 12. desember.

Ifølge Stein Over Mørk kom konkursen uventet på de ansatte i utbyggergruppen.

— Konkursen ble mottatt med sjokk og vantro. Jeg tror de fleste trodde at noen andre skulle overta og drive virksomheten videre.

Håper å redde boligprosjekter

De ansatte i Walde la ned arbeidet på dagen da konsernet gikk konkurs sist ute. Blant prosjektene som nå har stoppet opp er blant annet et stort leilighetsprosjekt på Eidsvågneset. Til sammen ligger det 162 prosjekterte leiligheter og flermannsboliger for salg på Waldegruppens egne sider. Av disse er 99 allerede solgt.

I tillegg til å sikre de ansatte penger til jul, er konkursboets oppgave å sikre at verdiene etter Walde ivaretas på best mulig vis. Salg eller ferdigstillelse av byggeprosjektene er da sentralt.

— Status er fremdeles uavklart. Det er mange underleverandører og andre aktører som dette må avklares med, sier Bjørn Åge Hamre.

Samlet ekstern gjeld etter konkursen på 550 millioner kroner. Rundt 400 millioner av dette er bankgjeld til Waldegruppens bankforbindelse Sparebank1 SR-Bank.

— Banken har pant i eiendommene og sitter med nøkkelen til hva man skal gjøre med prosjektene, sier Hamre.

INVESTORER: Brødrene Håkon (til høyre) og Rolf Nesheim står bak Waldegruppen.
Marita Aarekol