Det tristeste med situasjonen i Ungarn er hverken at sentralbanken mister sin uavhengighet eller at medieloven truer pressefriheten. Tragedien er at et land som så ut til å ha alle muligheter etter Murens fall, og som så sterkt ønsket å være en del av Europa og EU, ikke har lykkes.

Ungarernes skuffelse over at fremtiden ikke ble slik de var forespeilet, er voldsom. Skuffelsen har også vart lenge, og den nå så kontroversielle statsminister Viktor Orbán ble valgt fordi han tente et håp om en lysere fremtid. Etter halvannet år med hans nasjonalkonservative regjering er i stedet økonomien på sammenbruddets rand, og landet stadig mer politisk isolert.

Bekymring

For ett år siden fikk Ungarn stor internasjonal, negativ oppmerksomhet på grunn av sin nye medielov. I årets første uker er det igjen landets lovgivning som preger den europeiske dagsordenen. En ny grunnlov og en rekke andre lover trådte i kraft ved årsskiftet. Kritikken er den samme som i fjor, landet er på vei bort fra demokratiet, men bekymringen nå har både vokst i styrke og blitt langt mer utbredt.

Tirsdag startet EU-kommisjonen en prosess som kan ende i EU-domstolen. De krever at Ungarn må endre lover som gjør domstolene, sentralbanken og datatilsynet mindre uavhengige.

Dette kommer en uke etter at EUs finanskommissær forlangte at landet må minske underskuddet på statsbudsjettet sitt, og truet med å holde tilbake midler fra EUs strukturfond. Det er tydelig at Ungarn økonomiske krise skal brukes til å presse Orbán inn på demokratiets smale vei. Statsministeren har bedt EU og det internasjonale pengefondet IMF om økonomisk bistand, og svaret er klart: Ingen forhandlinger før sentralbankens rolle er sikret.

Gir etter?

— Vi kommer til å bøye oss for makten, ikke argumentene, sa Orbán til Bild-Zeitung. Han står med ryggen mot veggen, og valgte selv å tale i EU-parlamentet i går, for å forsvare seg mot den "internasjonale venstresiden", og avkrefte det han kaller løgner og sladder om regjeringens politikk.

Inntrykket er likevel at viljen til å rette seg etter EUs krav er høyst variabel. Kan hende håper han at det samme vil skje som ved fjorårets medielov-konflikt: EU-jusen strekker ikke til. Det endte med konkrete krav på noen få punkter, mens hovedproblemet, nemlig muligheten for politikere til å kontrollere pressen, ikke ble løst.

Dermed innkasserte Orbán prosessen som en seier, fordi medieloven nå er stemplet som EU-godkjent. Men i virkeligheten står det dårlig til: Det ligger en "angstens ånd" over pressen, sa den tyske regjeringens utsendte menneskerettighetsobservatør til Die Welt.

Verdens ensomste

Den ungarsk-østerrikske kommentatoren Paul Lendvai har kalt Ungarn "verdens ensomste land", og ikke bare på grunn av at språket ikke ligner på andres.

Orbán har spilt på ungarernes lett påvirkelige følelsene av å være alene, sviktet og forfulgt. Det er de andre som har skylden for vanskelighetene, enten det er EU, multinasjonale selskaper eller altså den europeiske venstresiden. Sterke krefter til høyre for Fidesz ville tilføyd den jødiske konspirasjonen.

Det betyr at press utenfra lett tolkes i verste mening, og det er ikke gitt hvordan Orbán kommer til å reagere fremover.

Hva så?

Det er heller ikke slik at hvis Orbán gjør som EU ber om, slik at landet får økonomisk bistand, så er problemene løst.

Han trenger ikke å se lenger enn til det fattigere nabolandet Romania, som er underlagt et strengt spareprogram etter IMFs regler, for å se hvor tungt det kan bli. Der har de strenge innsparingene i offentlig sektor ført til de rene opptøyer i gatene de siste dagene.

Analytikeren Matthew Lynn er en av dem som tror at Orbán kan komme til å velge å gå konkurs, rett og slett fordi elendigheten blir resultatet uansett.

Europa

Økende nasjonalisme og fremmedhat går hånd i hånd med eurokrisen, og slett ikke bare i Ungarn. Det er en stor utfordring for EU å takle dette fremover, og det er viktig for dem å vise at de fine ordene om europeiske verdier og demokrati er mer enn luft.

Når situasjonen i Ungarn debatteres, stilles ofte spørsmålet om hva Europa egentlig kan gjøre. Opposisjonen påpeker gjerne at internasjonal oppmerksomhet er av det gode. Paul Lendvais svar på et møte i Berlin nylig var at Europas konservative partier må på banen, fordi Orbán bryr seg om hva de mener. Kanskje det.

I går kom nye deprimerende tall som viser at av en befolkning på ti millioner har 910 000 banklån der de ligger mer enn tre måneder etter med renter og avdrag. Frykten for fattigdom er større enn interessen for maktfordelingsprinsippet. Et bidrag fra alle europeere er også å vise at de ikke bare følger med ungarerne, men også føler med dem.

ingrid.brekke@aftenposten.no