• RUVENDE: Dette bildet er fra en februardag i 2008. FOTO: KNUT STRAND (arkiv)

Endelig blir Telegrafen fredet