• OLJE OG GASS TREKKER NED:- Våre tall viser at 18 prosent av de olje- og gassrelaterte bedriftene på Vestlandet har nedbemannet i løpet av de siste tre måneden. Tilsvarende tall for det øvrige næringsliv er ni prosent, opplyser konserndirektør Ragnhild Janbu Fresvik i Sparebanken Vest. FOTO: Tor Høvik

Hver femte oljebedrift har kvittet seg med folk

Nesten hver femte bedrift knyttet til oljeindustrien på Vestlandet har redusert bemanningen i løpet av de siste tre månedene.