- Konkurransevridande

Ti kilometer lenger sør på Sotra har Sotra Fiskeindustri vald å følgje vikarbyrådirektivet. Det betyr at dei 40, hovudsakleg litauiske, vikarane no får norsk løn.