Statoil Fuel & Retail (SFR) introduseres på Oslo Børs den 22. oktober. Statoil ASA tilbyr opptil 120 millioner aksjer for salg i SFR, som blant annet har 2300 bensinstasjoner i Skandinavia, Polen, Baltikum og Russland. Salget omfatter dermed opptil 40 prosent av SFR.

Prisen er foreløpig antydet til et sted mellom 32 og 41 kroner pr. aksje, men salgskursen og endelig antall aksjer som skal selges først blir bestemt på eller rundt 21. oktober. Den foreløpige prisantydningen på aksjene tilsvarer en markedsverdi for selskapet på mellom 9,6 og 12,3 milliarder kroner.

Minimumstegning

Det vil gå ut tilbud om aksjetegning til institusjoner og profesjonelle investorer både i Norge og utlandet, til private investorer i Norge og til kvalifiserte ansatte i Norge, Sverige og Danmark. I tilbudet til private investorer i Norge vil den nedre grense for bestilling av aksjer være 10.000 kroner, mens den øvre grense pr. søknad vil være på 2,5 millioner kroner pr. investor.

Da styret i Statoil tidligere i år åpnet for en ny struktur for selskapets energi— og detaljhandelsvirksomhet, sa konsernsjef Helge Lund at dette områdets vekst og videre utvikling best ivaretas som selvstendig selskap med direkte adgang til kapitalmarkedene.

Konserndirektør for forretningsområdet Foredling og markedsføring, Jon Arnt Jacobsen, sa ved samme anledning: –Energi- og detaljhandelsvirksomheten har andre drivkrefter for verdiskapning enn det vi ser innenfor vår øvrige virksomhet. I tillegg utvikler virksomhetene seg forskjellig geografisk. Han konkluderte med at tiden er inne til å gi bensinstasjonene en mer uavhengig rolle.

Da børsintroduksjonen ble annonsert i går, sa Lund at dette gir SFR en solid plattform for videre vekst og utvikling basert på selskapets ledende posisjon i viktige markeder, attraktive eierandeler og en sterk merkevare.

Fortsatt majoritetseier?

Statoil vil være majoritetseier i SFR på tidspunktet for børsnotering, men selskapet understreker i en børsmelding at størrelsen og tidshorisonten for Statoils fremtidige eierskap i SFR vil bli tilpasset behovet for å understøtte og utvikle verdier både for SFR og for Statoil-konsernet. De ansattevalgte medlemmene i Statoils konsernstyre stemte imot forslaget om børsnotering fordi forslaget ikke samtidig ga uttrykk for en intensjon om å forbli en majoritetseier i det nye selskapet.