• FOTO: Berentsen Rune

- Forsettlig økonomisk utroskap

Aktors påstand mot Tor Arne Uppstrøm er klar.