Les mer om dette:

Ordningen med små lån for å hjelpe fattige folk i utviklingsland ut av fattigdommen, skjøt fart da Grameen Bank i Bangladesh og grunnleggeren Muhammad Yunus fikk Nobels fredspris i 2006 for sin pionérinnsats med mikrokreditt.

På få år har mikrofinans vokst til å bli et betydelig innslag i Indias finansvesen. Selvmordsbølgen i delstaten Andhra Pradesh i høst har midlertidig stanset pengestrømmen til slike låneordninger.

Myndighetene i delstaten etterforsker nå 56 selvmord begått de siste to månedene, som alle skal være knyttet til inndriving av mikrolån, opplyser R. Subrahmanyan i regionaldepartementet til Reuters.

Frykter bankkrise

Nå frykter finansnæringen at krisen skal spre seg til andre delstater.

— Dersom kreditten ikke blir gjenopptatt, kan dette utløse en bankkrise, sier Sajeev Vishwanathan til avisen Financial Times.

Han leder et firma som selger mikrolån på landsbygda.

Den årlige veksten i slike mikrolån har vært på rundt 70 prosent de siste fem årene. Jakten på rask fortjeneste er i ferd med å ta fullstendig overhånd og truer med å undergrave det sosiale formålet med låneordningen, skriver den britiske avisen.

Indiske banker har hver uke i gjennomsnitt lånt ut 133 millioner dollar (790 mill. kr) til finansinstitusjoner. De selger dem videre som mikrolån til fattige folk slik at de kan etablere egen virksomhet og på den måten skaffe seg et økonomisk utkomme.Slike hjelp til selvhjelp-prosjekter er blitt utbredt blant mange fattige kvinner. Men lånene er dyre. Renten ligger på fra 26 til 30 prosent.

Aggressivt salg

Låneagenter skal ha drevet med aggressivt salg av slike lån på den indiske landsbygda. Mange låntagere tar også opp flere små lån og havner i en gjeldsfelle når de ikke klarer å betale renter og avdrag.

De siste ukene har indiske banker frosset alle nye lån til slike mikrofinansselskaper etter selvmordsbølgen i delstaten Andhra Pradesh. Politiske myndigheter i delstaten anklager låneagenter for å ha drevet med råsalg av lån og benyttet brutale inkassometoder.

Delstatsmyndighetene innførte et midlertidig forbud mot de pågående pengeinnkreverne. En domstol satte forbudet til side. I forrige uke fikk mikrofinansselskapene lov til å gjenoppta inkassovirksomheten.

Andhra Pradesh er ett av de største markedene for mikrolån i India. Den fattige delstaten har 6 prosent av Indias folkemengde på ca. 1,1 milliarder mennesker, men 30 prosent av alle utestående mikrolån i landet. 6,7 millioner fattige låntagere har lånt 2,7 milliarder dollar (16 mrd. kr) i slike mikrolån.

Norske bidrag

Norwegian Microfinance Initiative (NMI), som er dels statlig, dels privat, har investert 6 millioner dollar i et indisk fond som låner ut penger til tre mikrofinansinstitusjoner i Andhra Pradesh.

— Disse institusjonene kan nå ikke inndrive renter og avdrag. Vi har hittil ikke hatt ekstraordinære tap på denne virksomheten, men situasjonen er uklar, sier NMIs sjef Richard Weingarten.