Bransjeorganisasjonen IIFs sjef Tim Adams mener den planlagte avgiften setter en «utrolig farlig» presedens.

— Det er mindre tillit og større sannsynlighet for ustabilitet som følge av dette, sier Adams til nyhetsbyrået Reuters.

Myndighetene på Kypros varslet i helgen en avgift på alle innskudd i landets banker som del av en pakke med internasjonal økonomisk krisehjelp. Uten bistand risikerer banksystemet å kollapse.

I utgangspunktet er det meningen at også bankkunder med innskudd under 100.000 euro skal betale avgift, til tross for at de er omfattet av en innskuddsgaranti.

Adams sier han er svært bekymret for at bankkunder også i andre EU-land kan bli redde for å miste sparepenger. Hvis folk begynner å tømme kontoene sine, kan det skape store problemer for europeiske banker.

— Den brutte garantien skaper en rekke muligheter for destabiliserende effekter på kort, mellomlang og lang sikt, sier Adams.

Det er fortsatt ikke endelig avgjort hvordan den omstridte bankavgiften på Kypros skal utformes. EU-kommisjonen har åpnet for å overholde innskuddsgarantien slik at småsparerne slipper å betale avgift.