Selger for 224 millioner

Berge Gerdt Larsen og sønnen selger til seg selv.